επικοινωνία

 Για ποιο λόγο δημιουργήθηκε το blog?


Για να τονίσει τα οφέλη που προκαλεί η έγκαιρη και αξιόπιστη πρόγνωση-διάγνωση και αντιμετώπιση των μαθητών που χρειάζονται πρόσθετη υποστήριξη. Δηλαδή τα παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες και Δυσλεξία. Αλλά και τα οφέλη που αποκομίζουν οι γονείς από την αποδοχή της ύπαρξης των Μαθησιακών Δυσκολιών.
H έγκαιρη διάγνωση, από τα πρώτα νηπιακά χρόνια, θα οδηγήσει στην σωστή αντιμετώπιση των δυσλεξικών παιδιών, ώστε να ισχυροποιηθούν οι ικανότητες τους ενώ ταυτόχρονα θα αποδυναμώνονται οι μαθησιακές τους δυσκολίες. Μόνο όταν γνωρίζουμε την ύπαρξη της, μπορούμε να την αντιμετωπίζουμε έγκαιρα και σωστά

Ποια επιστημονική ειδικότητα είναι η κατάλληλη για να κάνει τη διάγνωση;


Εξειδικευμένοι κοινωνιολόγοι και ψυχολόγοι ή ειδικοί παιδαγωγοί κάνουν την διάγνωση της δυσλεξίας, συνήθως ως μέλη ομάδας ειδικών. Χωρίς τους ψυχολόγους δεν μπορεί να γίνει διάγνωση, διότι το τεστ ευφυΐας είναι απαραίτητο για να αποκλειστεί η νοητική υστέρηση ως αιτία μαθησιακού προβλήματος. Τα τεστ ευφυΐας μόνον εξειδικευμένοι ψυχολόγοι επιτρέπεται να τα δίνουν. Το άγχος, η έλλειψη αυτοπεποίθησης καθώς και η διάσπαση προσοχής και η παρορμητικότητα που χαρακτηρίζουν τους δυσλεξικούς μειώνουν σημαντικά τις επιδόσεις τους στα τεστ ευφυΐας. Το πιο επικίνδυνο και τραγικό λάθος είναι το να διαγιγνώσκεται, λόγω άγνοιας, ως νοητικά καθυστερημένο ένα ευφυές αλλά συνεσταλμένο δυσλεξικό παιδί!

Γιατί ψυχολογικά προβλήματα;

Η σχολική αποτυχία, η έλλειψη διάγνωσης και η λόγω άγνοιας αρνητική και απορριπτική αντιμετώπιση γονέων και εκπαιδευτικών με υποτιμητικές συγκρίσεις, με αρνητικά επίθετα (τεμπέλη, αδιάφορε, επιπόλαιε) προκαλούν σοβαρά δευτερογενή ψυχολογικά προβλήματα που συντρίβουν την αυτοπεποίθηση και τον αυτοσεβασμό των παιδιών μας. Όσο πιο έγκαιρη είναι η διάγνωση της δυσλεξίας ή ακόμη καλύτερα η πρόγνωση της κατά την προσχολική ηλικία τόσο πιο αποτελεσματική γίνεται η αντιμετώπιση και τόσο μειώνονται τα συνεπακόλουθα ψυχολογικά προβλήματα.

Πώς διασφαλίζεται η αξιοπιστία του σωστού θεραπευτή;

Η επιλογή είναι δική σου. Εξοικειώσου με το θέμα. Ρώτα τον γιατρό σου ή κάποιον που εμπιστεύεσαι αν γνωρίζει κάποιον να σου συστήσει. Ρώτα τον θεραπευτή σου για οποιαδήποτε απορία έχεις για τη θεραπεία. Πάντα μπορείς να πάρεις και μια δεύτερη γνώμη ή να βρεις άλλο θεραπευτή. Ταυτόχρονα, μπορείς να παρακολουθήσεις εκπαιδευτικά σεμινάρια στον τομέα των Μαθησιακών Δυσκολιών. Έτσι ενισχύεις τις γνώσεις σου και σου δίνονται νέες προοπτικές.

Τί μου προσφέρει το blog?

Αξιόπιστη και έγκυρη ενημέρωση για θέματα που αφορούν στις Μαθησιακές Δυσκολίες και στην Δυσλεξία
επικοινώνησε: 


τηλ: +30 6945 088 817

e-mail: xystroum@yahoo.gr

http://www.dyagnosis.gr/