Δευτέρα, 23 Απριλίου 2012

Ενήλικη Ζωή και Μαθησιακές Δυσκολίες

Η μαθησιακή δυσκολία δεν είναι μόνο σχολική δυσκολία. Είναι μια συνολική δυσκολία ζωής. Η ίδια δυσλειτουργία που παρεμποδίζει τις κανονικές διαδικασίες μάθησης έχει αντίκτυπο και στις σχέσεις με τους συναδέλφους, τις οικογενειακές σχέσεις και στην εικόνα που έχει το ίδιο το άτομο για τον εαυτό του.
Ο κάθε ενήλικας κουβαλάει τις εμπειρίες των νεανικών του χρόνων, όχι μόνο από ψυχολογική έννοια, αλλά και υπό την μορφή των επιτυχιών και της απόκτησης προσόντων με τις διαδικασίες των διαγωνισμών, ή στην περίπτωση των δυσλεξικών, ως έλλειψη προσόντων. Μία νεότητα η οποία χαρακτηρίζεται από συνεχείς προσπάθειες και αποτυχίες, συνεχίζει να επηρεάζει και την ενήλικη ζωή. Αυτό εξηγεί εκείνη την αίσθηση της απογοήτευσης και θυμού, η οποία μπορεί να προκληθεί από τις μαθησιακές δυσκολίες. Οι Δυσλεξικοί αντιμετωπίζουν όχι μόνο τις προσωπικές τους αμφιβολίες ότι η αργή πρόοδος τους είναι μια μυστική ντροπή, αλλά και το ότι αυτό μετατρέπεται συχνά και σε δημόσια αποτυχία
Η απόκτηση των κοινωνικών και ακαδημαϊκών δεξιοτήτων παίζει καθοριστικό ρόλο για τα άτομα τα οποία επιθυμούν να γίνουν ενεργά μέλη της κοινωνίας
Επομένως γίνεται αποδεκτό ότι είναι απαραίτητη μια σαφέστερη κατανόηση αυτών των κοινωνικών και συναισθηματικών επιρροών, καθώς και των τρόπων που μπορούν να μετατρέψουν σε πλεονέκτημα τη μαθησιακή δυσκολία ή να ανακουφίσουν τα δυσμενή αποτελέσματα της.