Τρίτη, 1 Φεβρουαρίου 2011

Διάγνωση Δυσλεξίας μετά από έρευνα ετών στο Brunel University- U.K., πιστοποιημένη από το Ελληνικό Κράτος

Στην εποχή της ανάπτυξης και της τεχνολογίας, όπου η ανάγνωση είναι το ορόσημο της εκπαίδευσης και η αναγκαία προϋπόθεση για επιτυχημένη καριέρα, κάθε απόκλιση από τα ιδανικά κοινωνικά στερεότυπα του απόλυτα υγιούς ατόμου, συχνά γίνεται αιτία για απόρριψη και αποκλεισμό από την πλειονότητα των κοινωνικών ενασχολήσεων. Οι δυσλεξικοί έχουν περιορισμένες επιλογές και μικρές πιθανότητες στο να συμμετέχουν στις κοινωνικές ενασχολήσεις της κοινότητας στην οποία ανήκουν, καθώς επίσης και περιορισμένη κοινωνική συμπεριφορά. Πολύ πιθανόν οι ανάγκες των δυσλεξικών να αγνοούνται και τα άτομα να στερούνται της υποστήριξης που χρήζουν.

Σκοπός είναι να προωθηθεί ένα εύκολο και γρήγορο στη χρήση εργαλείο, με χαμηλό κόστος και με μεγάλη ακρίβεια για παιδιά που πιθανώς να παρουσιάζουν Μαθησιακά Προβλήματα-Δυσλεξία. Η δυναμική του ερωτηματολογίου είναι μεγάλης σπουδαιότητας για χώρες όπως η Ελλάδα, όπου υπάρχουν πολύ περιορισμένες δυνατότητες για την έγκαιρη πρόγνωση-διάγνωση των Μαθησιακών Δυσκολιών-Δυσλεξίας από το ισχύον εκπαιδευτικό σύστημα..

H έγκαιρη πρόγνωση και διάγνωση της δυσλεξίας, από τα πρώτα νηπιακά χρόνια, οδηγεί στην σωστή αντιμετώπιση. Με αυτόν τον τρόπο ισχυροποιούνται οι ικανότητες τους ενώ ταυτόχρονα αποδυναμώνονται οι μαθησιακές τους δυσκολίες.