Σάββατο, 5 Φεβρουαρίου 2011

AHEPA Family

Στο Υπουργείο Μακεδονιας-Θράκης με την Υφυπουργό Γ.Γ. Μακεδονίας-Θράκης, Τζάκρη Θ., συζητώντας για τις Φαιστυάδες και τους φιλανθρωπικούς σκοπούς της οικογένειας Αχέπα

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΧΕΠΑ


A H E P A F A M I L Y
Daughters of Penelope ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ
District #25 HELLAS – Cyprus Περιφέρεια #25 ΕΛΛΑΣ -Κύπρος
PHESTIADES- Chapter 407- Chalkidiki ΦΑΙΣΤΥΑΔΕΣ- Τμήμα 407-Χαλκιδική


* Οι “Θυγατέρες της Πηνελόπης” είναι το γυναικείο τμήμα της οικογένειας ΑΧΕΠΑ (Αμερικανικοελληνική Μορφωτική και Προοδευτική Ένωση) με κεντρικά γραφεία στις ΗΠΑ. Σήμερα οι “Θυγατέρες της Πηνελόπης” ηγούνται στη φιλανθρωπία και σε εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες. Οι σκοποί της οργάνωσης είναι να προωθεί τα κοινωνικά, ηθικά και πνευματικά ενδιαφέροντα των μελών της, να καλλιεργεί τον πατριωτισμό στις χώρες όπου ανήκουν τα τμήματα, να προωθεί την διατήρηση των ιδεωδών και παραδόσεων του Ελληνισμού και της συμβολής του στον παγκόσμιο πολιτισμό, καθώς και την ενίσχυση των Ελληνικών σπουδών. Οι “Θυγατέρες της Πηνελόπης” είναι μη κομματικοποιημένος και μη αιρετικός θρησκευτικός οργανισμός.