Δευτέρα, 4 Απριλίου 2011

Κοινωνική Συμπεριφορά και Μαθησιακές Δυσκολίες

Οι κοινωνικοί παράγοντες επηρεάζουν τη διαδικασία της μάθησης. Και αυτό επιβεβαιώνεται από το έντονο ενδιαφέρον της ευρύτερης επιστημονικής κοινότητας γύρω από την κοινωνική και προσωπική ζωή των Δυσλεξικών παιδιών. Υπάρχουν μελέτες οι οποίες αποδεικνύουν το κατά πόσο οι κοινωνικοί παράγοντες συμβάλουν στην διαγνωστική διαδικασία.
Ο Stein N.L., (1987) καταγράφει τα συναισθήματα ενός δυσλεξικού παιδιού: "Το μαθησιακό πρόβλημα σε αγχώνει και σε πιέζει. Είναι σαν να ληστεύει ολόκληρη την ύπαρξη σου, δεδομένου ότι δεν είσαι ικανός να φτάσεις τις δυνατότητες σου. Η ζωή σου γίνεται κόλαση από τη στιγμή που σκέφτεσαι ότι ενώ είσαι ευφυής δεν μπορείς να ολοκληρώσεις τίποτα… Τα μαθησιακά προβλήματα προκαλούν και συναισθηματικά προβλήματα. Κάποιοι στρέφονται στα ναρκωτικά και στο αλκοόλ. Εγώ στράφηκα στο φαγητό… Τα μαθησιακά μου προβλήματα με τον συναισθηματικό αντίκτυπο που έχουν, με αποτρέπουν από το να απολαύσω τη ζωή." (Stein, N.L., 1987).
Φαίνεται τελικά αναπόφευκτο ότι για πολλά παιδιά στα σχολεία, μια ακαδημαϊκή αποτυχία δεν θα είναι μια στιγμιαία αποτυχία. Μάλλον, η αποτυχία, ανεξάρτητα από την αιτία ή τον κοινωνικό καθορισμό της, θα μετατραπεί πιθανώς σε μια μακροπρόθεσμη εμπειρία. Για τους Δυσλεξικούς η ακαδημαϊκή αποτυχία θα συνοδευτεί από την κοινωνική αποτυχία, και μπορεί να έχει ισόβιες συνέπειες. Τα έτη απογοήτευσης, ανησυχίας,απόρριψης, κριτικής και αποθάρρυνσης θα έχουν επίδραση στην κοινωνική-συναισθηματική ανάπτυξη των Δυσλεξικών. Πράγματι, είναι πολύ πιθανό ότι δίπλα «στην αποτυχία»ένα από τα λίγα άλλα κοινά χαρακτηριστικά για τις μαθησιακές δυσκολίες είναι αυτό των κοινωνικο-συναισθηματικών συνεπειών. (Chapman, J.W., 1990) Οι μελέτες που γίνονται στις αναπτυγμένες χώρες έχουν δείξει ότι το σχολείο και, γενικά, η εκπαίδευση έχουν μεγάλη σημασία και συμμετοχή στην πρόληψη και καθιστούν πιο ομαλή την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού.