Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2011

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Η ΔΙΑΓΝΩΣΗ των Μαθησιακών Δυσκολιών- Δυσλεξίας-Παρομητικότητας-Υπεκινητικότητας είναι το κλειδί της έγκαιρης και σωστής αντιμετώπισης. Ο συνδιασμός 21 ερωτήσεων κοινωνικής συμπεριφοράς και του τεστ ευφυϊας πρακτικών δεξιοτήτων RAVEN, μετά από έρευνα της Δρ. Ξύστρου Μαρίας στο Brunel University του Λονδίνου, αποδείχτηκε διαγνωστικό εργαλείο των Μαθησιακών δυσκολιών.

Η στατιστική ανάλυση κατέδειξε με ακρίβεια 94,6% ότι τα ψυχο-κοινωνικο-εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες-Δυσλεξία διαφέρουν από αυτά των μη δυσλεξικών και είναι σε χαμηλότερα επίπεδα. Η ακρίβεια του στηρίζεται στην εφαρμογή δύο μαθηματικών εξισώσεων, αποτέλεσμα της διδακτορικής διατριβής της Δρ. Ξύστρου Μαρίας. Τα αποτελέσματα κατατέθηκαν στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου Brunel και αναγνωρίστηκαν και από το ελληνικό κράτος.

Το 2016, αποτυπώθηκε σε ηλεκτρονική μορφή το διαγνωστικό εργαλείο για να μπορούν να έχουν πρόσβαση όλοι στην διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας. Δημιουργήθηκε το http://www.dyagnosis.gr/
Το http://www.dyagnosis.gr/ αποδεικνύεται ως ένα εύκολο και γρήγορο στη χρήση διαγνωστικό εργαλείο, με χαμηλό κόστος και με μεγάλη ακρίβεια για παιδιά που πιθανώς να παρουσιάζουν Μαθησιακά Προβλήματα-Δυσλεξία. Καθώς δεν περιλαμβάνει ερωτήσεις που αφορούν την ανάγνωση, ορθογραφία και τη χρήση της γλώσσας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και σε παιδιά προσχολικής ηλικίας ως προγνωστικό τεστ μαθησιακών δυσκολιών. Η δυναμική του ερωτηματολογίου είναι μεγάλης σπουδαιότητας για χώρες όπως η Ελλάδα, όπου υπάρχουν πολύ περιορισμένες δυνατότητες για την έγκαιρη πρόγνωση-διάγνωση των Μαθησιακών Δυσκολιών-Δυσλεξίας από το ισχύον εκπαιδευτικό σύστημα.
H έγκαιρη διάγνωση, από τα πρώτα νηπιακά χρόνια, θα οδηγήσει στην σωστή αντιμετώπιση των δυσλεξικών παιδιών, ώστε να ισχυροποιηθούν οι ικανότητες τους ενώ ταυτόχρονα θα αποδυναμώνονται οι μαθησιακές τους δυσκολίες. Μόνο όταν γνωρίζουμε την ύπαρξη της, μπορούμε να την αντιμετωπίζουμε έγκαιρα και σωστά