Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2011

Συμπτώματα Δυσλεξίας - Μαθησιακών Δυσκολιών

Ποια είναι τα Συμπτώματα της Δυσλεξίας;

Τα κύρια Συμπτώματα της Δυσλεξίας είναι οι έντονες μαθησιακές δυσκολίες, όπως η αργή με πολλά λάθη ανάγνωση, όπου μπορούν ακόμη και άλλη λέξη να βλέπουν και άλλη να διαβάζουν, π.χ. τη λέξη «οφθαλμίατρος» να τη διαβάζουν «γιατρός» κλπ. Ιδίως χαρακτηρίζονται από υπερβολική ανορθογραφία και συχνά μπορούν ακόμη και την ίδια λέξη ή αριθμό να γράψουν διαφορετικά μέσα στην ίδια πρόταση δύο ή και περισσότερες φορές. Ξεχνούν να βάλουν τόνους, λείπει η στίξη και έχουν ακαλλίγραφη και δυσανάγνωστη γραφή. Επίσης παρουσιάζουν προβλήματα στην αποστήθιση, στις ξένες γλώσσες και μερικές φορές στα μαθηματικά (ιδίως στην προπαίδεια)

ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
nΠολύ αργή ανάγνωση
nΠροβλήματα αναγνώρισης λέξεων
nΔυσκολίες στο να διαβάζουν, ακόμη και τα δικά τους χειρόγραφα κείμενα
nΣύντμηση λέξεων (π.χ. μαθαίνοντας-μαθαίνω)
nΑντικατάσταση λέξεων (π.χ. οφθαλμίατρος-γιατρός)
nΓραμματικά λάθη
n      Μονότονη φωνή κατά την ανάγνωση
n      Αργούν στην κατονομασία γραμμάτων, λέξεων και αντικειμένων που γνωρίζουν
n      Παράλειψη συνδετικών ή άλλων λέξεων
n      Στίξη (δεν σταματούν στα κόμματα και στις τελείες)
n      Δε διαβάζουν για ευχαρίστηση 
ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
n      Αλλοπρόσαλλη ορθογραφία
n      Επιμονή σε αντιστροφές και μετά την πρώτη τάξη π.χ. αν – να, 3 – ε, 9 – ρ
n      Σύντμηση λέξεων
n      Αντικατάσταση λέξεων
n      Παράλειψη τόνων  
n      Παράλειψη συνδετικών ή άλλων λέξεων
n      Γραμματικά λάθη (π.χ. καταλήξεις)
n      Ασυνέπεια στην ορθογραφία ακόμη και της ίδιας λέξης μέσα στην ίδια πρόταση
n      Δυσανάγνωστο και ακαλαίσθητο γράψιμο
n      Αργό γράψιμο

nΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
nΒραχύχρονα διαστήματα επικέντρωσης προσοχής – προσήλωσης (αδυναμία αυτοσυγκέντρωσης)
nΥπερκινητικότητα (αεικίνητοι, ζωηροί)
nΠαρορμητικότητα (ανυπόμονοι)
nΜεγάλη ευαισθησία - Συναισθηματικά

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ (όχι πολύ συχνά)
nΚαθυστέρηση στην έναρξη της ομιλίας
nΑτελής – «ανώριμη» ομιλία (γραμματικά και συντακτικά)

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ

ΣΥΓΧΥΣΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
nΔυσκολία διάκρισης του αριστερά-δεξιά
nΔυσκολία στο να ακολουθεί προφορικές και λεκτικές οδηγίες

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΝΗΜΗΣ-ΑΠΟΣΤΗΘΙΣΗΣ
nΠροβλήματα αποστήθισης
nΔυσκολία στο να θυμάται κατευθύνσεις-οδηγίες
nΠροπαίδεια
nΣτίχους ποιημάτων ή τραγουδιών
nΔυσκολία στο να απομνημονεύει
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΛΛΗΛΟΔΙΑΔΟΧΗΣ-ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ
nΑντιστροφή της σειράς γραμμάτων του αλφαβήτου, των ημερών της εβδομάδας, των μηνών του χρόνου
nΑντιστροφή της σειράς των γραμμάτων μέσα στις συλλαβές ή λέξεις
nΑντιστροφή της σειράς λέξεων μέσα σε προτάσεις
nΙδιαίτερα προβλήματα στο να θυμούνται την αντίστροφη σειρά των προαναφερθέντων
nΣυντονισμένων-συγχρονισμένων πράξεων (π.χ. χορός, βηματισμός, τραγούδι)

ΨΥΧΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ (αποτέλεσμα της σχολικής αποτυχίας)
nΥπερευαισθησία στην κριτική
nΈλλειψη πίστης στην επιτυχία τους
nΧαμηλή αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση
nΕύκολη αποθάρρυνση


ΠΙΘΑΝΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Επειδή η Δυσλεξία είναι συνήθως κληρονομική, υπάρχει εκ γενετής. Συνεπώς, είναι δυνατό να εντοπιστεί και στην προσχολική ηλικία, αρκεί να χρησιμοποιηθούν αξιόπιστα τεστ, π.χ., τεστ πρόγνωσης μαθησιακών δυσκολιών www.dyagnosis.gr.
Εφόσον η δυσλεξία προκαλείται από τη δυσλειτουργία ορισμένων εγκεφαλικών κέντρων, είναι αναμενόμενο ότι τα ίδια δυσλειτουργούν τα εγκεφαλικά κέντρα προκαλούν προβλήματα και σε άλλες δεξιότητες – λειτουργίες που κατευθύνονται από τα ίδια εγκεφαλικά κέντρα και που αποτελούν βασικά στοιχεία της ανάγνωσης, όπως η αλληλοδιαδοχή, ο συντονισμός βλέμματος και φωνής κλπ. Γι’ αυτό πολλές από τις δυσκολίες των δυσλεξικών παιδιών εμφανίζονται και πέραν του σχολείου. Έτσι, το πρόβλημα μερικών δυσλεξικών παιδιών δεν περιορίζεται μόνο στα μαθήματα, αλλά και στη γυμναστική (αδέξια, ασυχρόνιστα, δεν μπορούν να κρατήσουν το βηματισμό τους). Ακόμη, εντοπίζονται προβλήματα βραχύχρονης μνήμης και διαδοχής, προβλήματα αποστήθισης ποιημάτων, τραγουδιών και στην εκμάθηση της προπαίδειας που στηρίζεται στην αποστήθιση. Συχνά παρουσιάζουν προβλήματα στη σύνθεση του προφορικού λόγου, (ιδιαίτερα καθυστέρηση στην έναρξη της ομιλίας, και μερικές φορές ίσως αργός και γραμματικά-συντακτικά ανώριμος λόγος)
Τα δυσλεξικά παιδιά συχνά παρουσιάζουν και ορισμένα ιατρικά προβλήματα, όπως αλλεργίες, άσθμα, πόνους στα αυτιά και κοιλιακούς πόνους. Ενδεχομένως ορισμένα από αυτά τα προβλήματα στη σχολική ηλικία να οφείλονται και στο υψηλό άγχος που τους δημιουργεί η καθημερινή, ταπεινωτική αποτυχία στο σχολείο, και κατά συνέπεια, η σκέψη της μελέτης ή της πρωινής εκκίνησης για το σχολείο.


ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ή ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
-Αδέξια, ασυγχρόνιστα, δεν μπορούν να κρατήσουν το βηματισμό τους
-Υπάρχει όμως πιθανότητα να διαπρέπουν στα αθλήματα, από τα οποία αντλούν τη χαμένη αυτοπεποίθηση
ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
-Δυσκολία στο σχοινάκι, σκαρφάλωμα, κεφαλιές στο ποδόσφαιρο
ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΡΥΘΜΟΥ/ ΡΥΘΜΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ
-Δυσκολίες στο βηματισμό και το χορό
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΛΛΗΛΟΔΙΑΔΟΧΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ
-Βραδύτερη μάθηση της ορθής και αυτόματης εκτέλεσης αλληλοδιαδοχικών κινήσεων (ντύσιμο, κούμπωμα, δέσιμο κορδονιών)


ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
-Περιορισμένη δυνατότητα αυτοσυγκέντρωσης-προσήλωσης και εύκολη διάσπαση προσοχής
-Υπερκινητικότητα, παρορμητικότητα
-Συναισθηματικοί, απαιτητικοί, ανοργάνωτοι
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΧΗΣ (αφηρημένων εννοιών)
-Προβλήματα στην αποστήθιση ποιημάτων, τραγουδιών, στην εκμάθηση προπαίδειας
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ
-Καθυστέρηση στην έναρξη της ομιλίας
-Ανώριμη ομιλία γραμματικά/συντακτικά
ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
-Κοιλιακοί πόνοι από το άγχος λόγω της σχολικής αποτυχίας