Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2011

Συμπεριφορές που πρέπει να μας υποψιάζουν για Δυσλεξία

ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ

Τα κύρια Συμπτώματα της δυσλεξίας είναι οι έντονες μαθησιακές δυσκολίες, όπως η αργή με πολλά λάθη ανάγνωση, όπου μπορούν ακόμη και άλλη λέξη να βλέπουν και άλλη να διαβάζουν, π.χ. τη λέξη "οφθαλμίατρος" να την διαβάζουν "γιατρός", κλπ. Ιδίως χαρακτηρίζονται από υπερβολική ανορθογραφία και συχνά μπορούν ακόμη και την ίδια λέξη ή αριθμό να γράψουν διαφορετικά μέσα στην ίδια πρόταση δύο ή και περισσότερες φορές. Ξεχνούν να βάλουν τόνους, λείπει η στίξη και έχουν ακαλλίγραφη και δυσαναγνωστη γραφή. Επίσης παρουσιάζουν προβλήματα στην αποστήθιση, στις ξένες γλώσσες και μερικές φορές στα μαθηματικά (ιδίως στην προπαίδεια).

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ

Στην δυσλεξία παρατηρείται επιμονή στην αντιστροφή της σειράς των εποχών και των μηνών του χρόνου, των ημερών της εβδομάδας, καθώς και αντιστροφή της σειράς των αριθμών, των λέξεων μεσα στην πρόταση, όπως επίσης και καθρετική γραφή, π.χ. 3-ε, 9-π, αν-να, και μετά την ηλικία των 7ετών. Στην προσχολική ηλικία αυτά τα λάθη γίνονται από τα πιο πολλλά παιδιά, αλλά συνήθως σταματούν στην σχολική ηλικία. Το πρόβλημα της αλληλοδιαδοχής γίνεται ακόμη σοβαρότερο για τα δυσλεξικά παιδιά όταν πρέπει να θυμηθούν την αντίστροφη σειρά των προαναφερθέντων.
Οι δυσλεξικοί συνήθως χαρακτηρίζονται από ανομοιγενή επίδοση και από συναισθηματική ανωριμότητα, η οποία εκφράζεται και με την προτίμηση τους να παίζουν με παιδιά μικρότερης ηλικίας.